Eigenwaarde

"Wie ben ik? Wat wil ik? Waar geloof ik in? Waar sta ik voor?" wezenlijke vragen voor ieder mens. Ook lastige vragen, want wie ben je nu eigenlijk? Ben je een onafhankelijk individu of bepaal je of je "voldoet" door te bepalen hoe anderen vinden dat je het doet. Pas je je waarden aan, zodat je mee kunt doen aan een bepaalde groep? Durf je op te staan voor je eigen idealen?

Bij La Vie En Rose staan we stil bij de individuele waarden en bij die van het team. We staan stil bij wat iemand wil worden, wil gaan doen. We bekijken of de manier waarop acties worden uitgevoerd aansluiten bij de waarden van het individu en het team.

Veiligheid

Als je weet waar je voor staat, waar je voor wilt gaan, maak je de stap naar begrijpen wat je ervoor moet gaan kunnen. Dit betekent ook dat je moet leren aan te geven wat je nog niet kan, wat je spannend vindt, waarin je je moet ontwikkelen. Hiervoor is een veilige omgeving randvoorwaardelijk.

Bij La Vie En Rose kijken we wat een ieder nodig heeft om deze veiligheid te krijgen én wat een ieder kan doen om een ander zich veilig te laten voelen. Hierin heeft ieder mens een verantwoordelijkheid. Als je als team wil kunnen samenwerken, moet je je bewustzijn van deze impact. Het succes van de ontwikkeling van een team hangt hier vanaf.

 

 

 

Verbinding

Het is super als je onafhankelijk bent en je veilig voelt én een ander zich veilig laat voelen. Om het beste uit een team te halen, moet je streven naar synergie. Het inzetten van ieders talent waardoor samen een beter resultaat oplevert dan alleen. Dit betekent dat je moet gaan verbinden. De eerste stap is de andere teamleden begrijpen. En dit gaat verder dan luisteren en zeggen dat je het begrijpt. Dit gaat over inleven in de ander, doorleven hoe hij of zij de wereld ziet. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar je moet wel respect hebben voor het gezichtspunt. Door het inleven in de ander kun je zelf ook nieuwe inzichten opdoen.

Verbinding als derde peiler om een team te laten swingen!

Laatste artikelen van ons Blog

mei 26, 2016 |
Historie,  |
joriene

Vele jongeren hebben bij Stal Beks hun stage uitgevoerd. Velen hebben hun Proeve Van Bekwaamheid bij ons positief afgerond.

mei 10, 2016 |
Nieuws,  |
joriene

Zelfsturend zijn, kan iedereen. Hoe krijg je dit echter voor elkaar? Wat is daarvoor nodig? In deze blog wordt hier op ingegaan.

Inspanning en ontspanning

Verantwoordelijkheid leren nemen, samen werk verzetten, leren omgaan met planningen, met stress situaties, met andere karakters, met je eigen leermomenten, samen plezier hebben! Wij werken vanuit de 4 r's: - Respect voor mens - Respect voor dier - Respect voor omgeving - Reuze leuk hebben met elkaar

Onze aanpak

Willen, kunnen en triggers

Met iedere deelnemer gaan we samen bekijken wat iemand wil. Er wordt ontdekt waar iemand wil staan over een aantal jaren. Vervolgens bepalen we wat nodig is om dat te kunnen. Wat moet je kunnen? Welke kennis moet je bezitten, vakinhoudelijk? We kijken echter verder en staan vervolgens stil bij waarin iemand zich persoonlijk wil ontwikkelen om te bereiken wat hij of zij wil. Plannen en dromen blijven vaak plannen en dromen. We gaan ook uitzoeken hoe iemand "aan gaat". Welke trigger is of welke triggers zijn nodig om te gaan kunnen, zodat het willen wordt behaald?

Door deze stappen te nemen, zelf regie te pakken, wordt de deelnemer bewust van de impact op zijn of haar levensgeluk.

Samenwerken

De individuen worden een team. Wij willen de deelnemers leren hoe een team te worden, hoe je komt tot optimale samenwerking. De dromen en plannen worden in het team gedeeld. Ook de uitdagingen die een ieder hierin heeft. We bespreken de individuele waarden en vervolgens de teamwaarden. We maken afspraken hoe een team hier zich aan gaat houden. 

Vervolgens evalueert ieder team de mate van samenwerking. Dit doen we aan de hand van verschillende oefeningen, waaronder "the walking scale" en "360 graden feedback". Op deze manier leren de deelnemers dat iedereen invloed heeft op "hoe leuk" het samenwerken is. Deze ervaring kan de deelnemer overal mee naartoe nemen, tijdens zijn of haar hele leven inzetten. Naast de regie pakken op het eigen levensgeluk wordt door deze oefeningen ook geleerd dat de deelnemer invloed heeft op het levensgeluk van een ander.

Zelfsturend

Op de locatie Stal Beks zijn verschillende werkzaamheden die dagelijks en verschillende die periodiek moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling. De teams werken zoveel mogelijk zelfsturend. Op het moment dat je als team verantwoordelijk wordt gemaakt voor het juist uitvoeren van de werkzaamheden, maar niet de invloed krijgt, zal de motivatie en de trots op het resultaat afnemen.

Iedere dag begint met een dagstart waarin stil wordt gestaan bij "hoe iedereen er vandaag in zit", bij de standaard werkzaamheden, de overige werkzaamheden, de planning en wie wat WIL doen die dag. Het "willen" is hierin erg belangrijk. Waarom wil een deelnemer bepaalde werkzaamheden uitvoeren? Waarom wil een deelnemer die dag een bepaalde rol? Wat heeft iemand erbij nodig om het te kunnen? Dit wordt allemaal besproken. De triggers om stappen te zetten in ieders ontwikkeling zijn bij alle aanwezigen bekend. Ook hier wordt iedere dag aandacht aan besteed.