De oprichting

In 2007 werd Stal Beks een goedgekeurd leerbedrijf. In 2014 was zij één van de finalisten van beste leerbedrijf van Aequor. Stal Beks viel op vanwege haar aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In deze film, gemaakt door Aequor, is te zien hoe de jongeren toen al vol lof spraken over de manier van begeleiden.

In de jaren daarna heeft Stal Beks haar methode verder ontwikkeld. De behoefte aan passende stageplekken groeide dusdanig dat in 2016 Stichting La Vie en Rose werd opgericht. Op deze manier kon de succesvolle methode ook jongeren buiten lokatie Stal Beks helpen. 

Doelstelling

Stichting La Vie en Rose wil een bijdrage leveren aan de samenleving cq maatschappij door jongeren bewust te maken van hun impact op het creëren van levensgeluk voor henzelf en anderen. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Vanuit de Stichting worden rechtstreeks of indirect activiteiten georganiseerd en begeleid die aansluiten bij haar doelstelling. Kerntaken die hieronder kunnen worden verstaan zijn onder andere, het op basis van algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden:

  • creëren van gevoel van eigenwaarde bij alle betrokkenen individueel
  • in teamverband verrijken en versterken van elkaars eigenwaarden
  • bieden van veiligheid, geborgenheid, empathie
  • bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn

 Afschrift oprichting Stichting La Vie en Rose.pdf

Beleid

In het beleidsplan februari 2017.pdf staat beschreven wat de aanleiding, strategie, aanpak en beleid van La Vie en Rose is. Aan de hand van dit plan heeft de Belastingdienst de stichting de ANBI status verleend.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter R.A. van Driesten
Secretaris A.E. Jobse
Penningmeester J.C. van Driesten-Beks
Algemeen lid S. De Vries-Goossens
Algemeen lid M. Hinssen

Samenwerking

Stichting La Vie en Rose werkt samen met:

  • Curio, de beroepsopleider in de regio West-Brabant
  • Gemeente Breda
  • Leerplichtambtenaren
  • Dutch Dream Foundation 

 

Logo def-06 bijgesneden

 

Publicatiecijfers

Vanuit de ANBI status is Stichting La Vie en Rose verplicht haar cijfers te publiceren. Hierdoor is transparant dat de stichting verantwoord omgaat met haar middelen.

Publicatiecijfers 2017 096.2-Balans 2017.pdf

Publicatiecijfers 2018 096.2-Balans 2018.pdf

Publicatiecijfers 2019 Publicatie balans 2019

Publicatiecijfers 2020 Publicatiecijfers 2020