Achtergrond

Stichting La Vie En Rose zet zich in voor jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij is voortgekomen uit Stal Beks en is nog steeds daar gehuisvest. De kennis en kunde opgedaan in de jaren van begeleiding van jongeren als goedgekeurd stagebedrijf levert een positieve bijdrage aan het resultaat van de stichting.

Vanuit willen, kunnen en triggers wordt per individu een plan gemaakt om groei te stimuleren en te bereiken.

Sinds 2006 worden bij Stal Beks stagiaires van het VMBO en met name het MBO begeleid. Veel van deze stagiaires hebben "een vlekje". Zoals eigenlijk alle mensen wel hebben. Deze jongeren hebben net wat extra aandacht nodig, net wat meer ondersteuning. Ieder jaar komen er meer aanmeldingen en in april 2016 is besloten een Stichting op te richten om zo te kunnen voldoen aan de vraag, die ondertussen breder gaat dan stagiaires. 

Wij willen een bijdrage leveren aan die jongeren die net dat steuntje extra nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Het meest belangrijke ingrediënt in de begeleiding van de jongeren is het leren om respect te hebben voor elkaar. Zonder vooroordeel samenwerken, mogen zijn wie je bent en de kans krijgen te worden wat in je zit. Wij geloven erin dat als je vertrouwen hebt in jezelf en geleerd hebt regie te pakken op je eigen ontwikkeling je de hele wereld aan kan!

Om zo te ervaren dat  je impact hebt op je eigen levensgeluk en die van anderen. 

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).