Jongeren bewustmaken van hun invloed op het levensgeluk van zichzelf en anderen is onze motor. Om deze droom waar te maken, zijn geld en middelen noodzakelijk.

Uiteraard waarderen wij het zeer als u ons wilt steunen. Dit kan door een bedrag over te maken op onze bankrekening, maar het kan ook in de vorm van nuttige spullen, zoals bijvoorbeeld werkkleding. Mocht u ideeën hebben waardoor we het levensgeluk kunnen vergroten dan horen wij dat graag!

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL50RABO0311158471 tnv Stichting La Vie en Rose

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!