Algemene Informatie

Doelstelling

Stichting la Vie en Rose wil een bijdrage leveren aan de samenleving cq maatschappij door jongeren bewust te maken van hun impact op het creëren van levensgeluk voor henzelf en anderen. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Vanuit de Stichting worden rechtstreeks of indirect activiteiten georganiseerd en begeleid die aansluiten bij haar doelstelling.

Kerntaken die hieronder kunnen worden verstaan zijn onder andere, het op basis van algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden:
- creëren van gevoel van eigenwaarde bij alle betrokkenen individueel

- in teamverband verrijken en versterken van elkaars eigenwaarden

- bieden van veiligheid, geborgenheid, empathie

- bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn

 Afschrift oprichting Stichting La Vie en Rose.pdf

 

Samenwerking

We werken samen met scholen (oa het Prinsentuin college te Breda, VMBO Prinsentuin Oudenbosch) en jeugdhulpverleningsinstellingen. 

Voor informatie over recente activiteiten kunt u onze Facebook pagina bezoeken:

https://www.facebook.com/pg/LaVieenRoseStichting/

Deze pagina wordt onderhouden door onze vrijwilligster Pauline. Daarnaast boffen we met nog een aantal enthousiastelingen namelijk, Dominique, Elisa en Yavanna. 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter R.A. van Driesten

Secretaris A.E. Jobse

Penningmeester J.C. van Driesten-Beks

Algemeen lid S. De Vries-Goossens

Algemeen lid M. Hinssen

 

In ons beleidsplan februari 2017.pdf hebben wij zo duidelijk mogelijk beschreven wat de aanleiding, strategie, aanpak en beleid van onze Stichting is. Ook gaan wij in op de samenwerking die we hebben opgebouwd, hoe we resultaat meten en monitoren. Tenslotte zijn het bestuur, het werven van gelden en het beschikken over het vermogen van de Stichting hierin uiteengezet.

Mocht u aanvullende informatie willen, kunt u ons altijd mailen of bellen:

Contactpersoon: Joriene van Driesten-Beks

informatie@stichting-la-vie-en-rose.nl

06 27014774

 

 

Publicatiecijfers 2017 096.2-Balans 2017.pdf

Publicatiecijfers 2018 096.2-Balans 2018.pdf